Holistische visie

Mijn visie

Alles is een

Ik heb leren masseren vanuit de holistische visie. Het woord holistisch komt van het Griekse woord holos, wat 'heel' betekent. Elk mens is een geheel van gevoelens, gedachten, overtuigingen en ook van lichamelijke gewaarwordingen die allemaal met elkaar samenhangen. In onze westerse wereld zijn veel mensen geneigd om vooral te denken, te beredeneren en met het verstand te handelen. Sommige mensen luisteren nauwelijks nog naar hun gevoel.

Het lichaam kan dan een 'wijs' besluit nemen en vraagt soms om aandacht door middel van kwaaltjes. We kunnen de ziektesymptomen medisch behandelen, maar volgens de holistische visie is dat niet het enige waar het lichaam om vraagt. Het lichaam wil ons iets vertellen. Het kan een bron zijn van zelfkennis voor degene die goed luistert. Er is maar één iemand die kan ontdekken wat jouw lichaam te vertellen heeft, en dat ben jij! Massage kan daar een belangrijke rol bij spelen.

De intentie van een holistisch masseur is anders dan die van een sportmasseur. Een holistische massage is niet speciaal gericht op het wegwerken van spanning en pijntjes, maar op het aandachtig laten voelen ervan. In plaats van de klachten te verjagen, proberen we er ruimte en betekenis aan te geven.

Een holistische massage is vertragend en met alle aandacht voor jou. Hierdoor kun je volgen waar de masserende handen zijn, voelen wat er is en wat dat met je doet. Er is wat er is, en dat wordt door de massage aangeraakt en versterkt: het goede en fijne, maar ook dat wat minder goed voelt. Vanuit de holistische visie gezien hoeven deze gevoelens niet weg. Ook dit mag er zijn, zonder dat het veroordeeld of veranderd moet worden.

"Life is what happens when you're busy making other plans"

- John Lennon